DL FAMILY

خانواده صندلیهای DL از نظر کاربرد تنوع بیشتری نسبت به سایر محصولات آرتمن، دارا می باشد.در این خانواده، صندلیهای کارشناسی، کنفرانس، کانتر/آرایشگاهی، صندلی لابراتوری و همینطور صندلی مورد نیاز جهت استفاده در سالنهای انتظار وجود دارد.