DC FAMILY

خانواده صندلی DC، در ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری در سال 1395 (HOFEX 2017) لوح و تندیس زرین در رسته صندلی کارمندی و اپراتوری، از سوی اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، را بخود اختصاص داد. همینطور در مسابقه صندلی اداری استاندارد سال 1396 (SOCC)، نیز برنده رتبه نخست در رده صندلی کارمندی، گردید.