Code: LSD

صندلی معاونتی

دارای دسته و پنج پر کروم

روکش دسته ها انتگرال

دارای جک 10 سانتی متری

قابل ارائه با مکانیزم سینکرون و کلاچی

 

یکی دیگر از صندلی های این خانواده صندلی معاونتی LSDمی باشد. این صندلی مشابه صندلی مدیریتی این خانواده دارای دسته و پنج پر کروم، روکش دسته های انتگرال، جک 10 سانتی متری و قابل ارائه با دو مکانیزم کلاچی و سینکرون می باشد.
تنها تفاوتی که این مدل صندلی با صندلی مدیریتی خانواده خود دارد ارتفاع پشتی صندلی است. در صندلی مدیریتی پشتی صندلی نسبت به صندلی معاونتی بلندتر است.

 

قیمت : 0 ریال