کسب تندیس و لوح زرین از ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX 2017

شرکت آرتمن در دیماه 1395 موفق به اخذ تندیس و لوح زرین برترین صندلی اداری در ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری (HOFEX 2017 (office section، در رسته صندلی اداری و اپراتوری، شده است. این جایزه متعلق به صندلی کارشناسی آرتمن مدل DCE  می باشد.