کسب تندیس زرین از هافکس 2017

شرکت آرتمن در دیماه 1395 و در ششمین نمایشگاه مبلمان اداری، (هافکس 2017) موفق به کسب تندیس و لوح زرین برترین تولید کننده ی صندلی اداری در رسته صندلی کارمندی شده است.